zapytania ofertowe

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) oraz kolejny program na lata 2021-2027 jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1). PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

W związku z realizacją Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027  Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach (OPR – Organizacja Partnerska Regionalna) zaprasza do składania ofert.

Dla podprogramu 2023

  1. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportu żywności zapytanie-ofertowe_transport-2023
  2. Zapytanie ofertowe na wynajem magazynu zapytanie-ofertowe_magazyn 2023
  3. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi ubezpieczenia magazynu zapytanie-ofertowe_ubezpieczenie-2023

Oferty należy przesyłać na adres: 40-028 Katowice, ul. Francuska 70

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach (OPR – Organizacja Partnerska Regionalna) zaprasza do składania ofert.

Dla podprogramu 2021 plus

  1. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021   zapytanie-ofertowe_transport-2021plus
  2. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi ubezpieczenia magazynów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021    zapytanie-ofertowe_ubezpieczenie-2021plus

Oferty należy przesyłać na adres: 40-028 Katowice, ul. Francuska 70

 

Dla podprogramu 2021

  1. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi najmu magazynu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

zapytanie-ofertowe_magazyn-2021

2. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

zapytanie-ofertowe_transport-2021

3.Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi ubezpieczenia magazynów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

zapytanie-ofertowe_ubezpieczenie-2021

Dla podprogramu 2020

  1. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi najmu magazynu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

zapytanie-ofertowe_magazyn-2020

2. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

zapytanie-ofertowe_transport-2020

3.Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi ubezpieczenia magazynów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

zapytanie-ofertowe_ubezpieczenie-2020

 

Dla podprogramu 2019

  1. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi najmu magazynu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019

zapytanie-ofertowe_magazyn-2019

2. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019

zapytanie-ofertowe_transport 2019

3.Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi ubezpieczenia magazynów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019

zapytanie-ofertowe_ubezpieczenie 2019

 

Dla podprogramu 2018

I. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi najmu magazynu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE magazyn

II. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE usługa transportowa

III. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi ubezpieczenia magazynów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE ubezpieczenie magazynów