FEAD 2016

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

1. Okres realizacji Programu od 08/2016 do 06/2017
2. Kryteria kwalifikowalności osób do programu:

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin najbardziej potrzebujących spełniających kryteria PO PŻ, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności: osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, osób obcego pochodzenia, osób z grupy migrantów, osób z grupy mniejszości narodowych, osób w rodzinach z dziećmi) i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

 • 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • 771 zł dla osoby w rodzinie.
UWAGA!    Z dniem 01 stycznia 2017 roku kryterium dochodowe wzrosło do 200 %, tj.
 • 1 268 PLN dla osoby samotnej,
 • 1 028 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2016 odbywa się poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Wyjątek stanowią osoby bezdomne, kwalifikowane bezpośrednio przez nasze placówki PKPS.

3. Zasady udzielania pomocy:

Artykuły spożywcze przekazywane są beneficjentom programu w formie paczek żywnościowych lub posiłków. Na paczkę żywnościową składa się kilka tj. co najmniej 3 artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2016 obejmuje:

1. Makaron jajeczny  5 kg

2. Ryż biały  5 kg

3. Herbatniki  2 kg

4. Mleko UHT  9 l

5. Ser podpuszczkowy dojrzewający  2,4 kg

6. Groszek z marchewką  3,2 kg

7. Fasola biała  3,2 kg

8. Koncentrat pomidorowy  1,28 kg

9. Powidła śliwkowe  1,2 kg

10. Gulasz wieprzowy z warzywami  4,25 kg

11. Filet z makreli w oleju  1,36 kg

12. Szynka drobiowa  2,7 kg

13. Cukier biały  4 kg

14. Olej rzepakowy  4 l

15. Pasztet  wieprzowy 0,16 kg
16. Szynka wieprzowa mielona 0,3 kg

Uwaga: Wszystkie artykuły wydawane są bezpłatnie!

4. Działania towarzyszące:

Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, w tym Śląski Zarząd Wojewódzki PKPS w Katowicach, zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,

 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),

 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

W sprawach spornych, niejasnych, nieregulowanych w Wytycznych należy kontaktować się z koordynatorem Programu FEAD województwa śląskiego przy PKPS Śląskim ZW w Katowicach:
tel. (32) 205-45-14, e-mail: pkps.katowice@interia.pl

Podsumownie POPŻ 2014 – 2020, FEAD 2016:

 1. Zakończenie: 30 czerwca 2017 roku.
 2. Zasięg terytorialny: 22 gminy województwa śląskiego tj.:
  Bestwina, Będzin, Brenna, Buczkowice, Cieszyn, Czernichów, Czestochowa, Dębowiec, Dąbrowa Górnicza, Gilowice, Gliwice, Istebna, Jeleśnia, Katowice, Mierzęcice, Milówka, Mstów, Sośnicowice, Strumień, Wisła, Żywiec, oraz Trzebinia (małopolskie),
 3. Liczba beneficjentów programu 16 541 osób,
 4. Ogółem przekazano podopiecznyym  930 276,20 kg żywności w ramach FEAD 2016 oraz dodatkowo 408 748 kg owoców objętych embargo.
 5. Wartość wydanych artykułów spożywczych 4 785 431,02 zł.

W ramach działań towarzyszących:  kwalifikowanych (pkt 1-5) oraz niekwalifikowanych (pkt 6-7) przeprowadzono ogółem 113 warsztatów, w których uczestniczyło 2 018 beneficjentów programu, w tym:

Lp.

Rodzaj warsztatów Liczba warsztatów Liczba uczestników
1 WARSZTATY KULINARNE

34

585

2 WARSZTATY DIETETYCZNE

10

214

3 EDUKACJA W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWEGO ODŻYWIANIA

11

234

4 WARSZTATY EKONOMICZNE

23

428

5 EDUKACJA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA MARNOTRAWIENIU ŻYWNOŚCI

25

412

6 TRADYCJE ŚWIĄTECZNE

4

27

7 CARVING –SZTUKA  ZDOBIENIA POTRAW

6

118

 

Razem

113

2018