FEAD 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Cel ogólny operacji w ramach Podprogramu 2020:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie listopad 2020 r. – sierpień 2021 r.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

 • bezdomni,
 • niepełnosprawni,
 • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
 • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11 Wytycznych.

Kryteria, które muszą spełniać końcowi odbiorcy – KWALIFIKOWALNOŚĆ

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2020 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. nr 1508 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej to jest:

► 1 542,20 PLN dla osoby samotnej,
► 1 161,60 PLN dla jednego członka w rodzinie.

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2020 odbywa się poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Wyjątek stanowią osoby bezdomne, kwalifikowane bezpośrednio przez nasze placówki PKPS.

Zasady udzielania pomocy żywnościowej – DYSTRYBUCJA:

Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczki żywnościowej.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: minimum kilka tj. co najmniej trzy artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydane jednorazowo, a wchodzące w skład zestawu w Podprogramie 2020.

Zestaw ustalony przez IZ dla całego Podprogramu 2020

łącznej ilości ok. 42,87 kg, w tym:

1)     Artykuły warzywne i owocowe

• groszek z marchewką 3,20 kg,

• koncentrat pomidorowy 1,12 kg,

• buraczki wiórki 1,40 kg,

• powidła śliwkowe 1,50 kg,

• mus jabłkowy 1,44 kg,

• fasolka po bretońsku 1,50 kg.

2)     Artykuły skrobiowe

• makaron jajeczny świderki 5,00 kg,

• płatki owsiane 1,00 kg,

• ryż biały 2,00 kg,

• kasza jęczmienna 1,50 kg,

• herbatniki maślane 0,40 kg,

 • kawa zbożowa rozpuszczalna 0,6 kg

3)     Artykuły mleczne

• mleko UHT 7 l,

• ser podpuszczkowy dojrzewający 1,60 kg,

4)     Artykuły mięsne

• szynka drobiowa 2,40 kg,

• szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,

• pasztet drobiowy 0,32 kg,

• filet z makreli w oleju 1,19 kg,

5)     Cukier

• cukier biały 4,00 kg,

• miód nektarowy wielokwiatowy 0,50 kg

6)     Tłuszcze

• olej rzepakowy 4,00 l

Dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości – tj. do około 30 kg

PKPS Śląski Zarząd Wojewódzki zgodnie z wytycznymi PO PŻ realizując proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, prowadzić będzie również działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
  i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)

O terminach i tematach organizowanych spotkań – wykładów i warsztatów informować będziemy na bieżąco.

W sprawach spornych, niejasnych, nieregulowanych w Wytycznych należy kontaktować się z koordynatorem Programu FEAD województwa śląskiego przy PKPS Śląskim ZW w Katowicach: tel. (32) 205-45-14, e-mail: pkps.katowice@interia.pl.

Punkty dystrybucji żywności POPŻ 2014 – 2020 FEAD 2020 na terenie woj. śląskiego:

Magazyny Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS w Katowicach, telefon 32 205 45 14:

 1. 40-225 KATOWICE, UL. 1 MAJA 24,
 2. 43-400 CIESZYN, UL. WAŁOWA 4
 3. 43-426 DĘBOWIEC, UL. KATOWICKA 3,
 4. 43-450 GOLESZÓW, UL. CIESZYŃSKA 25,
 5. HAŻLACH, 43-416 RUDNIK, UL. LEŚNA 3,
 6. 42-612 TARNOWSKIE GÓRY, UL. STRZELECKA 24,

Magazyny jednostek lokalnych (OPL):

 1. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS BĘDZIN,
  SIENKIEWICZA 33, 42-500 Będzin, tel. 32 205 45 14
 2. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS CZERNICHÓW,
  STRAŻACKA 6, 34-311 Czernichów, tel. 32 205 45 14
 3. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS CZĘSTOCHOWA,
  MARYSIA 93, 42-200 Częstochowa, tel. 32 205 45 14
 4. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS ISTEBNA,
  ISTEBNA 1000, 43-470 Istebna, tel. 32 205 45 14
 5. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS LIPOWA,
  LIPOWA 654, 34-324 Lipowa, tel. 32 205 45 14
 6. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS STRUMIEŃ,
  LONDZINA 58, 43-246 Strumień, tel. 32 205 45 14
 7. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS WISŁA,
  PLAC HOFFA 3, 43-460 Wisła, tel. 32 205 45 14
 8. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS ŻYWIEC,
  ZAMKOWA 4, 34-300 Żywiec, tel. 32 205 45 14
 9. GOPS BESTWINA,
  SZKOLNA 4,  43-512 Bestwina, tel. 32 215-46-58,
 10. GOPS w BRENNEJ,
  LUDWIKA ŻAGANA 5, 43-436 Górki Wielkie, tel. 32 205 45 14
 11. GOPS BUCZKOWICE
  LIPOWSKA 730, 43-374 Buczkowice, tel. 33 811-77-11,
 12. GOPS GILOWICE,
  STRAŻACKA 2, 34-322 Gilowice, tel. 33 865-35-56.
 13. GOPS JELEŚNIA,
  PLEBAŃSKA 5, 34-340 Jeleśnia, tel. 33 861-95-75,
 14. GOPS MILÓWKA,
  JANA KAZIMIERZA 121, 34-360 Milówka, tel. 33 863-77-67,
 15. GOPS RAJCZA,
  GÓRSKA 1, 34-370 Rajcza, tel. 33 864-33-96,

                                                               INFORMACJE

Dystrybucja żywności odbywać się będzie w następujących terminach:

styczen 2021

luty 2021

marzec 2021

KWIECIEN 2021

MAJ 2021

MAJ 2021 POPRAWIONY

czerwiec 2021

lipiec 2021

SIERPIEN2021C

WRZESIEN2021

październik 2021

Działania towarzyszące w programie FEAD 2020:

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 11-2020

sprawozdanie z działań 11-2020

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 12-2020

sprawozdanie z działań 12-2020

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 1-2021

sprawozdanie z działań 1-2021

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 2-2021

sprawozdanie z działań 2-2021

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 3-2021

sprawozdanie z działań 3-2021

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 4-2021

sprawozdanie z działań 4-2021

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 5-2021

sprawozdanie z działań 5-2021

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 6-2021

sprawozdanie z działań 6-2021

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 7-2021

sprawozdanie z działań 7-2021

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 8-2021

sprawozdanie z działań 8-2021

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 9-2021

sprawozdanie z działań 9-2021

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 10-2021

sprawozdanie z działań 10-2021

Podsumowanie programu FEAD 2020 realizowanego przez

Śląski Zarząd Wojewódzki PKPS w Katowicach.

Gminy objęte programem BESTWINA, BĘDZIN, BRENNA, BUCZKOWICE, CIESZYN, CZERNICHÓW,CZĘSTOCHOWA, DĘBOWIEC, GILOWICE, GOLESZÓW, HAŻLACH, ISTEBNA, JELEŚNIA, KATOWICE, LIPOWA, MIASTECZKO ŚLĄSKIE, MIERZĘCICE, MILÓWKA, MSTÓW,  RADZIONKÓW, RAJCZA, STRUMIEŃ, TARNOWSKIE GÓRY, WISŁA, ŻYWIEC.
Liczba uczestników programu 12601
Uczestnicy : podział na płeć Kobiety – 6026

Mężczyźni – 6575

Grupy społeczne Bezdomni – 691

Niepełnosprawni – 2447

Migranci –26

Ilość wydanej żywności  795,19 ton
Liczba przeprowadzonych działań towarzyszących 123
Tematyka działań towarzyszących Warsztaty ekonomiczne, kulinarne, dietetyczne,

przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności, prawa konsumenta

Liczba uczestników 2338
Dystrybucja żywności rozpoczęła się w styczniu 2021 Dystrybucja żywności zakończyła się w październiku 2021