FEAD 2021

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

 

Cel ogólny operacji w ramach Podprogramu 2021:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 r. – czerwiec 2022 r.

Zgodnie z Wytycznymi IZ program został wysłużony do października 2022r.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

 • bezdomni,
 • niepełnosprawni,
 • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
 • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11 Wytycznych.

Kryteria, które muszą spełniać końcowi odbiorcy – KWALIFIKOWALNOŚĆ

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2020 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. nr 1508 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej to jest:

► 1 707,20 PLN dla osoby samotnej,
► 1 320,00 PLN dla jednego członka w rodzinie.

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2021 odbywa się poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Wyjątek stanowią osoby bezdomne, kwalifikowane bezpośrednio przez nasze placówki PKPS.

 

Zasady udzielania pomocy żywnościowej – DYSTRYBUCJA:

Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczki żywnościowej.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: minimum kilka tj. co najmniej trzy artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydane jednorazowo, a wchodzące w skład zestawu w Podprogramie 2021.

Zestaw ustalony przez IZ dla całego Podprogramu 2021 w łącznej ilości ok. 21,17 kg, w tym:

1)     Artykuły warzywne i owocowe

 • groszek z marchewką 3,20 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
 • powidła śliwkowe 1,50 kg,

2)     Artykuły skrobiowe

 • makaron jajeczny świderki 4,50 kg,
 • kasza jęczmienna 1 kg,- wykreślono

3)     Artykuły mleczne

 • mleko UHT 5 l,

4)     Artykuły mięsne

 • szynka drobiowa 1,80 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,
 • filet z makreli w oleju 0,85 kg,

5)     Cukier

 • cukier biały 1,00 kg,

6) Olej rzepakowy 1 l.

Dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości – tj. do około 16,9 kg

PKPS Śląski Zarząd Wojewódzki zgodnie z wytycznymi PO PŻ realizując proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, prowadzić będzie również działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
  i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)
 • warsztaty edukacyjne z zakresu praw konsumenta.

O terminach i tematach organizowanych spotkań – wykładów i warsztatów informować będziemy na bieżąco.

W sprawach spornych, niejasnych, nieregulowanych w Wytycznych należy kontaktować się z koordynatorem Programu FEAD województwa śląskiego przy PKPS Śląskim ZW w Katowicach: tel. (32) 205-45-14, e-mail: pkps.katowice@interia.pl.

Punkty dystrybucji żywności POPŻ 2014 – 2020 FEAD 2021 na terenie woj. śląskiego:

Punkty wydań Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS w Katowicach, telefon 32 205 45 14:

 1. 40-225 KATOWICE, UL. 1 MAJA 24,
 2. 43-400 CIESZYN, UL. WAŁOWA 4
 3. 43-426 DĘBOWIEC, UL. KATOWICKA 3,
 4. 43-450 GOLESZÓW, UL. CIESZYŃSKA 25,
 5. HAŻLACH, 43-416 RUDNIK, UL. LEŚNA 3,
 6. 42-612 TARNOWSKIE GÓRY, UL. STRZELECKA 24,

Punkty wydań jednostek lokalnych (OPL):

 1. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS BĘDZIN,
  SIENKIEWICZA 33, 42-500 Będzin, tel. 32 205 45 14
 2. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS CZERNICHÓW,
  STRAŻACKA 6, 34-311 Czernichów, tel. 32 205 45 14
 3. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS ISTEBNA,
  ISTEBNA 1000, 43-470 Istebna, tel. 32 205 45 14
 4. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS LIPOWA,
  LIPOWA 654, 34-324 Lipowa, tel. 32 205 45 14
 5. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS STRUMIEŃ,
  LONDZINA 58, 43-246 Strumień, tel. 32 205 45 14
 6. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS ŻYWIEC,
  ZAMKOWA 4, 34-300 Żywiec, tel. 32 205 45 14
 7. GOPS BESTWINA,
  SZKOLNA 4,  43-512 Bestwina, tel. 32 215-46-58,
 8. GOPS w BRENNEJ,
  LUDWIKA ŻAGANA 5, 43-436 Górki Wielkie, tel. 32 205 45 14
 9. GOPS BUCZKOWICE
  LIPOWSKA 730, 43-374 Buczkowice, tel. 33 811-77-11,
 10. GOPS GILOWICE,
  STRAŻACKA 2, 34-322 Gilowice, tel. 33 865-35-56.
 11. GOPS JELEŚNIA,
  PLEBAŃSKA 5, 34-340 Jeleśnia, tel. 33 861-95-75,
 12. GOPS MILÓWKA,
  JANA KAZIMIERZA 121, 34-360 Milówka, tel. 33 863-77-67,
 13. MOPS PORĘBA,
  F. CHOPINA 1a,42-480 Poręba, tel. 32 6772033,
 14. GOPS RAJCZA,
  GÓRSKA 1, 34-370 Rajcza, tel. 33 864-33-96,
 15. MOPS WISŁA,
  PLAC HOFFA 3, 43-460 Wisła, tel. 32 205 45 14

Dystrybucja:

MARZEC 2022

KWIECIEŃ 2022

MAJ 2022

czerwiec

lipiec 2022

sierpień 2022

WRZESIEŃ 2022

pazdziernik 2022

 

Działania towarzyszące:

Serdecznie zapraszamy na warsztaty !!!

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 1-2022

sprawozdanie z działań 1-2022

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 2-2022

sprawozdanie z działań 2-2022

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 3-2022

sprawozdanie z działań 3-2022

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 4-2022

sprawozdanie z działań 4-2022

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 5-2022

sprawozdanie z działań 5-2022

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 6-2022

sprawozdanie z działań 6-2022

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 7-2022

sprawozdanie z działań 7-2022

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 8-2022

sprawozdanie z działań 8-2022

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 9-2022

sprawozdanie z działań 9-2022

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 10-2022

sprawozdanie z działań 10-2022

 

Podsumowanie programu FEAD 2021 realizowanego przez

Śląski Zarząd Wojewódzki PKPS w Katowicach.

Gminy objęte programem BESTWINA, BĘDZIN, BRENNA, BUCZKOWICE, CIESZYN, CZERNICHÓW, DĘBOWIEC, GILOWICE, GOLESZÓW, HAŻLACH, ISTEBNA, JELEŚNIA, KATOWICE, LIPOWA, MIASTECZKO ŚLĄSKIE, MIERZĘCICE, MILÓWKA, MSTÓW,  PORĘBA, RADZIONKÓW, RAJCZA, STRUMIEŃ, TARNOWSKIE GÓRY, WISŁA, ŻYWIEC.
Liczba uczestników programu 17057
Uczestnicy : podział na płeć Kobiety – 9719

Mężczyźni – 7338

Grupy społeczne Bezdomni – 541

Niepełnosprawni – 1939

Migranci –7112

Ilość wydanej żywności  308,5 tony
Liczba przeprowadzonych działań towarzyszących 129
Tematyka działań towarzyszących Warsztaty ekonomiczne, kulinarne, dietetyczne,

przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności, prawa konsumenta

Liczba uczestników 1838
Dystrybucja żywności rozpoczęła się w marcu 2022 Dystrybucja żywności zakończyła się w październiku 2022