Ekologia

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach
zaprasza seniorów oraz zainteresowanych mieszkańców aglomeracji Śląska
na seminarium:
PRZYRODA A WSPÓŁCZESNE MIASTA – ROLA I WPŁYW MIESZKAŃCÓW NA KSZTAŁTOWANIE BIORÓŻNORODNOŚCI
W TERENACH MIEJSKICH
SEMINARIUM ORGANIZOWANE JEST Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH ORAZ ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
POZYSKANYCH ZGODNIE Z LISTĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH EE4.1

Zapraszamy na seminarium seniorów oraz zainteresowanych mieszkańców aglomeracji Śląska, którzy utworzą grupę liderów
działających na rzecz prawidłowo funkcjonującego środowiska przyrodniczego w terenach miejskich.
Zajęcia będą prowadzone w grupach w specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeniach oraz w terenie.
Wykłady będą prowadzone przez wysokiej klasy profesjonalistów – pracowników naukowych, ośrodków doskonalenia
nauczycieli oraz rzeczoznawców w danej dziedzinie.
Chcemy osiągnąć cele ekologiczne takie jak:
 Tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w miejskim środowisku przyrodniczym
i najbliższym otoczeniu,
 Kształtowanie postaw i zachowań prośrodowiskowych mieszkańców , opartych na modelu harmonijnej
współzależności człowieka ze światem przyrody,
 Rozpropagowanie walorów przyrodniczych terenów miejskich i wśród mieszkańców regionu,
 Wzmocnienie współpracy między osobami odpowiedzialnymi, np., administracjami a mieszkańcami w zakresie
podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody,
 Włączenie lokalnej społeczności do systematycznych działań na rzecz poszanowania zasobów naturalnych Ziemi
zwłaszcza przyrodniczych,
 Motywowanie do stałych działań na rzecz ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego opartych na wiedzy i wzajemnym poszanowaniu potrzeb
wszystkich mieszkańców,
ale również zależy nam na zaproponowaniu mieszkańcom – emerytom i rencistom oraz osobom zainteresowanym społecznie wartościowych celów i form
spędzania wolnego czasu w grupach zaangażowanych w tworzenie tzw. ogrodów społecznych.

W RAMACH PROGRAMU ORGANIZUJEMY KONKURS NA WYKONANIE PRACY PLASTYCZNEJ O TEMACIE:

„OGRODY SPOŁECZNE – TU, W MOIM MIEŚCIE.” DLA ZWYCIĘZCÓW PRZEWIDZIANE SĄ NAGRODY.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym można pobrać tu: Regulamin konkursu plastycznego

Termin nadsyłania prac do 31 maja 2021r. Zapraszamy do udziału!!!

Prace konkursowe:

Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami 

komisja konkursowa postanawia nagrodzić 5 z nich.

Nagrody otrzymują prace nr 3, 6, 10, 12 i 14.

Pozostałe prace otrzymują wyróżnienie, a ich autorzy drobne upominki.

Powyżej – wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego.

Terminarz seminariów:

data godzina adres
21 kwietnia 2021 11:00 Katowice, Al. Korfantego 84a
19 kwietnia 2021 15:00 Katowice, ul. Hetmańska 1
5 maja 2021 14:00 Katowice, ul. Panewnicka 75
10 maja 2021 14:00 Katowice, ul. Panewnicka 75
12 maja 2021 15:00 Tychy, ul. Baczyńskiego 2
14 maja 2021 14.00 Katowice, ul. Panewnicka 75
19 maja 2021 14.00 Katowice, ul. Hetmańska 1
20 maja 2021 11:00 Katowice, Al. Korfantego 84a
12 czerwca 2021 9:00 Szkolenie wyjazdowe.
17 czerwca 2021 11.30 Katowice, Al. Korfantego 84a
17 czerwca 2021 15.00 Katowice, ul. Hetmańska 1
23 czerwca 2021 14.30 Tychy, ul. Baczyńskiego 2 (kino Andromeda)
30 czerwca 2021 14.00 Katowice, ul. Panewnicka 75