FEAD 2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Cel ogólny operacji w ramach Podprogramu 2018:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 r. – czerwiec 2019 r.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

 • bezdomni,
 • niepełnosprawni,
 • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
 • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11.

Kryteria, które muszą spełniać końcowi odbiorcy – KWALIFIKOWALNOŚĆ

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2018 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7, z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 200%)  – zgodnie z wytycznymi IZ z 10 kwietnia 2018 roku i późniejszymi zmianami:

► 1 402,00 PLN dla osoby samotnej,
► 1 056,00 PLN dla jednego członka w rodzinie.

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2018 odbywa się poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Wyjątek stanowią osoby bezdomne, kwalifikowane bezpośrednio przez nasze placówki PKPS.

Zasady udzielania pomocy żywnościowej – DYSTRYBUCJA:

Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczki żywnościowej.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: minimum kilka tj. co najmniej trzy artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydane jednorazowo, a wchodzące w skład zestawu w Podprogramie 2018.

Zestaw ustalony przez IZ dla całego Podprogramu 2018:

Lp. Nazwa artykułu spożywczego Liczba opakowań na osobę Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l) Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)
1. Makaron jajeczny 9 0,5 4,5
2. Ryż biały 3 1 3
3. Herbatniki maślane 4 0,2 0,8
4. Mleko UHT 7 1 7
5. Ser podpuszczkowy dojrzewający 6 0,4 2,4
6. Groszek z marchewką 9 0,4 3,6
7. Fasola biała 9 0,4 3,6
8. Koncentrat pomidorowy 10 0,16 1,6
9. Powidła śliwkowe 6 0,3 1,8
10. Gołąbki w sosie pomidorowym 2 0,8 1,6
11. Filet z makreli w oleju 10 0,17 1,7
12. Szynka drobiowa 10 0,3 3
13. Cukier biały 4 1 4
14. Olej rzepakowy 4 1 4
15. Buraczki wiórki 3 0,35 1,05
16. Makaron kukurydziany bezglutenowy 1 0,5 0,5
17. Kasza gryczana 3 0,5 1,5
18. Szynka wieprzowa mielona 7 0,3 2,1
19. Pasztet wieprzowy 4 0,16 0,64
20. Kabanosy wieprzowe 3 0,12 0,36
21. Miód wielokwiatowy 1 0,4 0,4
Razem ———– ————— 49,15

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2018 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych będzie wydawana osobom najbardziej potrzebującym sukcesywnie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2018.

PKPS Śląski Zarząd Wojewódzki zgodnie z wytycznymi PO PŻ realizując proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, prowadzić będzie również działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
  i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)

O terminach i tematach organizowanych spotkań – wykładów i warsztatów informować będziemy na bieżąco.

W sprawach spornych, niejasnych, nieregulowanych w Wytycznych należy kontaktować się z koordynatorem Programu FEAD województwa śląskiego przy PKPS Śląskim ZW w Katowicach: tel. (32) 205-45-14, e-mail: pkps.katowice@interia.pl.

Punkty dystrybucji żywności POPŻ 2014 – 2020 FEAD 2018 na terenie woj. śląskiego:

Magazyny Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS w Katowicach, telefon 32 205 45 14:

 1. 40-225 KATOWICE, UL. 1 MAJA 24,
 2. 42-300 DĄBROWA GÓRNICZA, UL. LEGIONÓW POLSKICH 85,
 3. 43-426 DĘBOWIEC, UL. KATOWICKA 3,
 4. 43-450 GOLESZÓW, UL. CIESZYŃSKA 25,
 5. HAŻLACH, 43-416 RUDNIK, UL. LEŚNA 3,
 6. 42-612 TARNOWSKIE GÓRY, UL. STRZELECKA 24,
 7. 43-400 CIESZYN, UL. WAŁOWA 4

Magazyny jednostek lokalnych (OPL):

 1. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS BĘDZIN,
  SIENKIEWICZA 33, 42-500 Będzin, tel. 32 205 45 14
 2. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS CZĘSTOCHOWA,
  MARYSIA 93, 42-200 Częstochowa, tel. 32 205 45 14
 3. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS GLIWCE,
  CHOPINA 11, 44-100 Gliwice, tel. 32 205 45 14
 4. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS w BRENNEJ,
  POD ZEBRZYDKĄ 6, 43-436 Górki Wielkie, tel. 32 205 45 14
 5. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS CZERNICHÓW,
  STRAŻACKA 6, 34-311 Czernichów, tel. 32 205 45 14
 6. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS ISTEBNA,
  ISTEBNA 1000, 43-470 Istebna, tel. 32 205 45 14
 7. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS LIPOWA,
  LIPOWA 654, 34-324 Lipowa, tel. 32 205 45 14
 8. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS STRUMIEŃ,
  KS. LONDZINA 58, 43-246 Strumień, tel. 32 205 45 14
 9. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS WISŁA,
  PLAC HOFFA 3, 43-460 Wisła, tel. 32 205 45 14
 10. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS ŻYWIEC,
  ZAMKOWA 4, 34-300 Żywiec, tel. 32 205 45 14
 11. GOPS JELEŚNIA,
  PLEBAŃSKA 5, 34-340 Jeleśnia, tel. 33 861-95-75,
 12. GOPS BESTWINA,
  SZKOLNA 4,  43-512 Bestwina, tel. 32 215-46-58,
 13. GOPS BUCZKOWICE
  LIPOWSKA 730, 43-374 Buczkowice, tel. 33 811-77-11,
 14. GOPS MILÓWKA,
  JANA KAZIMIERZA 121, 34-360 Milówka, tel. 33 863-77-67,
 15. GOPS RAJCZA,
  GÓRSKA 1, 34-370 Rajcza, tel. 33 864-33-96,
 16. GOPS GILOWICE,
  STRAŻACKA 2, 34-322 Gilowice, tel. 33 865-35-56.

                                                               INFORMACJE


Dystrybucja żywności odbywa się w następujących terminach:

pazdziernik2018

listopad2018

grudzien2018

STYCZEN2019

LUTY2019

MARZEC2019

KWIECIEŃ2019

maj2019

czerwiec

Działania towarzyszące – warsztaty:

Działania towarzyszące LISTOPAD 2018

sprawozdanie z działań 11-2018

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 12-2018

sprawozdanie z działań 12-2018

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 1-2019

sprawozdanie z działań 1-2019

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 2-2019

sprawozdanie z działań 2-2019

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 3-2019

sprawozdanie z działań 3-2019

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 4-2019

sprawozdanie z działań 4-2019

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 5-2019

sprawozdanie z działań 5-2019

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 6-2019

sprawozdanie z działań 6-2019

****************************************

zdjęcia z warsztatów kulinarnych

****************************************

 

Podsumowanie programu FEAD 2018 realizowanego przez

Śląski Zarząd Wojewódzki PKPS w Katowicach.

Gminy objęte programem KATOWICE, DĄBROWA GÓRNICZA, DĘBOWIEC, GOLESZÓW, HAŻLACH, TARNOWSKIE GÓRY,  CIESZYN, BĘDZIN, CZĘSTOCHOWA,
GLIWCE, BRENNA,  CZERNICHÓW, ISTEBNA, LIPOWA, STRUMIEŃ,
WISŁA, ŻYWIEC, JELEŚNIA, BESTWINA, BUCZKOWICE, MILÓWKA, RAJCZA, GILOWICE,
Liczba uczestników programu 16389
Uczestnicy : podział na płeć Kobiety – 8076

Mężczyźni – 8313

Grupy społeczne Bezdomni – 635

Niepełnosprawni – 3322

Migranci – 22

Ilość wydanej żywności 587,98 ton
Liczba przeprowadzonych działań towarzyszących 112
Tematyka działań towarzyszących Warsztaty ekonomiczne, kulinarne, dietetyczne, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.
Liczba uczestników 1164

Dystrybucja żywności rozpoczęła się

w październiku 2018

Dystrybucja żywności zakończyła się

w czerwcu 2019