FEAD 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Cel ogólny operacji w ramach Podprogramu 2017:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 r. – czerwiec 2018 r.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

 • bezdomni,
 • niepełnosprawni,
 • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
 • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11.

Kryteria, które muszą spełniać końcowi odbiorcy – KWALIFIKOWALNOŚĆ

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2017 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7, z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 200%)  – zgodnie z wytycznymi IZ z 21 czerwca 2017 roku:

► 1 268,00 PLN dla osoby samotnej,
► 1 028,00 PLN dla jednego członka w rodzinie.

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2017 odbywa się poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Wyjątek stanowią osoby bezdomne, kwalifikowane bezpośrednio przez nasze placówki PKPS.

Zasady udzielania pomocy żywnościowej – DYSTRYBUCJA:

Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczki żywnościowej.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: minimum kilka tj. co najmniej trzy artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydane jednorazowo, a wchodzące w skład zestawu w Podprogramie 2017.

Zestaw ustalony przez IZ dla całego Podprogramu 2017:

Lp. Nazwa artykułu spożywczego Liczba opakowań na osobę Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l) Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)
1. Makaron jajeczny 9 0,5 4,5
2. Ryż biały 4 1 4
3. Herbatniki maślane 3 0,2 0,6
4. Mleko UHT 7 1 7
5. Ser podpuszczkowy dojrzewający 6 0,4 2,4
6. Groszek z marchewką 10 0,4 4
7. Fasola biała 10 0,4 4
8. Koncentrat pomidorowy 11 0,16 1,76
9. Powidła śliwkowe 5 0,3 1,5
10. Gulasz wieprzowy z warzywami 2 0,85 1,7
11. Filet z makreli w oleju 10 0,17 1,7
12. Szynka drobiowa 10 0,3 3
13. Cukier biały 4 1 4
14. Olej rzepakowy 4 1 4
15. Buraczki wiórki 3 0,35 1,05
16. Makaron kukurydziany bezglutenowy 1 0,5 0,5
17. Kasza gryczana 4 0,5 2
18. Szynka wieprzowa mielona 7 0,3 2,1
19. Pasztet 4 16 0,64
Razem ———– ————— 50,45

UWAGA !
Dodatkowe produkty w programie FEAD 2017 

   20. kabanosy wieprzowe 0,36 kg / 3 paczki / 1 osobę
   21. miód wielokwiatowy  0, 40 kg / 1 sztuka /  1 osobę

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2017 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych będzie wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2017.

PKPS Śląski Zarząd Wojewódzki zgodnie z wytycznymi PO PŻ realizując proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, prowadzić będzie również działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
  i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)

O terminach i tematach organizowanych spotkań – wykładów i warsztatów informować będziemy na bieżąco.

W sprawach spornych, niejasnych, nieregulowanych w Wytycznych należy kontaktować się z koordynatorem Programu FEAD województwa śląskiego przy PKPS Śląskim ZW w Katowicach: tel. (32) 205-45-14, e-mail: pkps.katowice@interia.pl.

Punkty dystrybucji żywności POPŻ 2014 – 2020 FEAD 2017 na terenie woj. śląskiego:

Magazyny Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS w Katowicach, telefon 32 205 45 14:

 1. 40-225 KATOWICE, UL. 1 MAJA 24,
 2. 43-400 CIESZYN, UL. WAŁOWA 4,
 3. 42-300 DĄBROWA GÓRNICZA, UL. LEGIONÓW POLSKICH 85,
 4. 43-426 DĘBOWIEC, UL. KATOWICKA 3,
 5. 43-450 GOLESZÓW, UL. CIESZYŃSKA 25,
 6. HAŻLACH, 43-416 RUDNIK, UL. LEŚNA 3,
 7. 42-612 TARNOWSKIE GÓRY, UL. STRZELECKA 24,

Magazyny jednostek lokalnych (OPL):

 1. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS BĘDZIN,
  UL. SIENKIEWICZA 33, 42-500 Będzin, tel. 32 205 45 14
 2. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS CZĘSTOCHOWA,
  UL. MARYSIA 93, 42-200 Częstochowa, tel. 32 205 45 14
 3. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS GLIWCE,
  UL. CHOPINA 11, 44-100 Gliwice, tel. 32 205 45 14
 4. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS w BRENNEJ,
  UL. POD ZEBRZYDKĄ 6, 43-436 Górki Wielkie, tel. 32 205 45 14
 5. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS CZERNICHÓW,
  UL. STRAŻACKA 6, 34-311 Czernichów, tel. 32 205 45 14
 6. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS ISTEBNA,
  ISTEBNA 1000, 43-470 Istebna, tel. 32 205 45 14
 7. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS LIPOWA,
  LIPOWA 654, 34-324 Lipowa, tel. 32 205 45 14
 8. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS STRUMIEŃ,
  UL. KS. LONDZINA 58, 43-246 Strumień, tel. 32 205 45 14
 9. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS WISŁA,
  PLAC HOFFA 3, 43-460 Wisła, tel. 32 205 45 14
 10. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS ŻYWIEC,
  UL. BROWARNA 30 a, 34-300 Żywiec, tel. 32 205 45 14
 11. GOPS JELEŚNIA,
  UL. PLEBAŃSKA 5, 34-340 Jeleśnia, tel. 33 861-95-75,
 12. GOPS BESTWINA,
  UL. SZKOLNA 4,  43-512 Bestwina, tel. 32 215-46-58,
 13. GOPS BUCZKOWICE
  UL. LIPOWSKA 730, 43-374 Buczkowice, tel. 33 811-77-11,
 14. GOPS MILÓWKA,
  UL. JANA KAZIMIERZA 121, 34-360 Milówka, tel. 33 863-77-67,
 15. GOPS RAJCZA,
  UL. GÓRSKA 1, 34-370 Rajcza, tel. 33 864-33-96,
 16. GOPS GILOWICE,
  UL. STRAŻACKA 2, 34-322 Gilowice, tel. 33 865-35-56.

WYDAWANIE  ŻYWNOŚCI  POPŻ 2014- 2020 W RAMACH FEAD 2017:

LISTOPAD 2017
GRUDZIEŃ 2017
STYCZEŃ 2018
LUTY 2018
MARZEC 2018
KWIECIEŃ 2018
MAJ 2018
CZERWIEC 2018
REALIZACJA DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH POPŻ 2014- 2020 W RAMACH FEAD 2017:
PAŹDZIERNIK 2017
LISTOPAD 2017
GRUDZIEŃ 2017

działania towarzyszące STYCZEŃ 2018

działania towarzyszące LUTY 2018

działania towarzyszące MARZEC 2018

MAJ 2018
CZERWIEC 2018

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE PODSUMOWANIE X – XII 2017

STYCZEŃ 2018
LUTY 2018
MARZEC 2018
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 05-2018
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 06-2018

Podsumowanie działań towarzyszących w podprogramie 2018

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE PODSUMOWANIE 2018

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz