FEAD 2019

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Cel ogólny operacji w ramach Podprogramu 2019:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 r. – sierpień 2020 r.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

 • bezdomni,
 • niepełnosprawni,
 • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
 • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11.

Kryteria, które muszą spełniać końcowi odbiorcy – KWALIFIKOWALNOŚĆ

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2019 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7, z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 200%)  – zgodnie z wytycznymi IZ z 10 kwietnia 2019 roku i późniejszymi zmianami:

► 1 402,00 PLN dla osoby samotnej,
► 1 056,00 PLN dla jednego członka w rodzinie.

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2019 odbywa się poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Wyjątek stanowią osoby bezdomne, kwalifikowane bezpośrednio przez nasze placówki PKPS.

Zasady udzielania pomocy żywnościowej – DYSTRYBUCJA:

Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczki żywnościowej.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: minimum kilka tj. co najmniej trzy artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydane jednorazowo, a wchodzące w skład zestawu w Podprogramie 2019.

Zestaw ustalony przez IZ dla całego Podprogramu 2019:

Lp. Nazwa artykułu spożywczego Liczba opakowań na osobę Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l) Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)
1. Makaron jajeczny 9 0,5 4,5
2. Ryż biały 3 1 3
3. Herbatniki maślane 4 0,2 0,8
4. Mleko UHT 7 1 7
5. Ser podpuszczkowy dojrzewający 5 0,4 2
6. Groszek z marchewką 8 0,4 3,2
7. Fasola biała 8 0,4 3,2
8. Koncentrat pomidorowy 7 0,16 1,12
9. Powidła śliwkowe 6 0,3 1,8
10. Gołąbki w sosie pomidorowym 2 0,8 1,6
11. Filet z makreli w oleju 9 0,17 1,53
12. Szynka drobiowa 9 0,3 2,7
13. Cukier biały 4 1 4
14. Olej rzepakowy 4 1 4
15. Buraczki wiórki 3 0,35 1,05
16. Makaron kukurydziany bezglutenowy 2 0,5 1
17. Kasza gryczana 3 0,5 1,5
18. Szynka wieprzowa – wykreślona
19. Pasztet wieprzowy 3 0,16 0,48
20. Sok jabłkowy klarowany 4 1 4
Razem ———– ————— 48,58

 

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych będzie wydawana osobom najbardziej potrzebującym sukcesywnie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019.

PKPS Śląski Zarząd Wojewódzki zgodnie z wytycznymi PO PŻ realizując proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, prowadzić będzie również działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
  i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)

O terminach i tematach organizowanych spotkań – wykładów i warsztatów informować będziemy na bieżąco.

W sprawach spornych, niejasnych, nieregulowanych w Wytycznych należy kontaktować się z koordynatorem Programu FEAD województwa śląskiego przy PKPS Śląskim ZW w Katowicach: tel. (32) 205-45-14, e-mail: pkps.katowice@interia.pl.

Punkty dystrybucji żywności POPŻ 2014 – 2020 FEAD 2019 na terenie woj. śląskiego:

Magazyny Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS w Katowicach, telefon 32 205 45 14:

 1. 40-225 KATOWICE, UL. 1 MAJA 24,
 2. 42-300 DĄBROWA GÓRNICZA, UL. LEGIONÓW POLSKICH 85,
 3. 43-426 DĘBOWIEC, UL. KATOWICKA 3,
 4. 43-450 GOLESZÓW, UL. CIESZYŃSKA 25,
 5. HAŻLACH, 43-416 RUDNIK, UL. LEŚNA 3,
 6. 42-612 TARNOWSKIE GÓRY, UL. STRZELECKA 24,
 7. 43-400 CIESZYN, UL. WAŁOWA 4

Magazyny jednostek lokalnych (OPL):

 1. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS BĘDZIN,
  SIENKIEWICZA 33, 42-500 Będzin, tel. 32 205 45 14
 2. GOPS w BRENNEJ,
  LUDWIKA ŻAGANA 5, 43-436 Górki Wielkie, tel. 32 205 45 14
 3. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS CZERNICHÓW,
  STRAŻACKA 6, 34-311 Czernichów, tel. 32 205 45 14
 4. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS CZĘSTOCHOWA,
  MARYSIA 93, 42-200 Częstochowa, tel. 32 205 45 14
 5. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS ISTEBNA,
  ISTEBNA 1000, 43-470 Istebna, tel. 32 205 45 14
 6. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS LIPOWA,
  LIPOWA 654, 34-324 Lipowa, tel. 32 205 45 14
 7. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS STRUMIEŃ,
  LONDZINA 58, 43-246 Strumień, tel. 32 205 45 14
 8. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS WISŁA,
  PLAC HOFFA 3, 43-460 Wisła, tel. 32 205 45 14
 9. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS ŻYWIEC,
  ZAMKOWA 4, 34-300 Żywiec, tel. 32 205 45 14
 10. GOPS BESTWINA,
  SZKOLNA 4,  43-512 Bestwina, tel. 32 215-46-58,
 11. GOPS BUCZKOWICE
  LIPOWSKA 730, 43-374 Buczkowice, tel. 33 811-77-11,
 12. GOPS GILOWICE,
  STRAŻACKA 2, 34-322 Gilowice, tel. 33 865-35-56.
 13. GOPS JELEŚNIA,
  PLEBAŃSKA 5, 34-340 Jeleśnia, tel. 33 861-95-75,
 14. GOPS MILÓWKA,
  JANA KAZIMIERZA 121, 34-360 Milówka, tel. 33 863-77-67,
 15. GOPS RAJCZA,
  GÓRSKA 1, 34-370 Rajcza, tel. 33 864-33-96,

                                                               INFORMACJE

Dystrybucja żywności odbywać się będzie w następujących terminach:

STYCZEN2020

LUTY2020

MARZEC2020

KWIECIEŃ 2020

MAJ2020

CZERWIEC2020

LIPIEC 2020

sierpień20

 

Działania towarzyszące:

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 12-2019

sprawozdanie z działań 12-2019

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 1-2020

sprawozdanie z działań 1-2020

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 2-2020

sprawozdanie z działań 2-2020

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 3-2020 Odwołane ze względu na zagrożenie wirusowe.

stan epidemii – działania towarzyszące w kwietniu i maju są odwołane.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 6-2020

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 6-1-2020– uzupełnienie

sprawozdanie z działań 6-2020

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 7-2020

sprawozdanie z działań 7-2020

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 8-2020

sprawozdanie z działań 8-2020

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 9-2020

sprawozdanie z działań 9-2020

 

Podsumowanie programu FEAD 2019 realizowanego przez

Śląski Zarząd Wojewódzki PKPS w Katowicach.

Gminy objęte programem BESTWINA, BĘDZIN, BRENNA, BUCZKOWICE, CIESZYN, CZERNICHÓW,CZĘSTOCHOWA, DĄBROWA GÓRNICZA, DĘBOWIEC, GILOWICE, GOLESZÓW, HAŻLACH, ISTEBNA, JELEŚNIA, KATOWICE, LIPOWA, MIASTECZKO ŚLĄSKIE, MIERZĘCICE, MILÓWKA, MSTÓW,  RADZIONKÓW, RAJCZA, STRUMIEŃ, TARNOWSKIE GÓRY, WISŁA, ŻYWIEC.
Liczba uczestników programu 14717
Uczestnicy : podział na płeć Kobiety – 7085

Mężczyźni – 7632

Grupy społeczne Bezdomni – 704

Niepełnosprawni – 2748

Migranci –113

Ilość wydanej żywności  867,5 ton
Liczba przeprowadzonych działań towarzyszących 125
Tematyka działań towarzyszących Warsztaty ekonomiczne, kulinarne, dietetyczne, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.
Liczba uczestników 1855
Dystrybucja żywności rozpoczęła się w STYCZNIU 2020 Dystrybucja żywności zakończyła się w SIERPNIU 2020