Usługi opiekuńcze

W 2019 roku realizujemy program Tylko dla Seniora.

Projekt odpowiada na potrzeby w zakresie stworzenia systemowego wsparcia dla osób niesamodzielnych, nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, wymagających opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego poprzez organizację 4 klubów seniora dla 100 osób odpowiadając na zdiagnozowane potrzeby lokalnego środowiska, zwiększenie dostępności usług opiekuńczych poprzez ich realizację dla 30 osób oraz wsparcie w postaci wolontariatu – osób z terenu miasta Katowic i ościennych wynikającego z diagnozy lokalnej.